Skip to main content

Full text of "The Letters Of Horace Walpole Vol I"

See other formats


j o Jiunicc judttn           117
Mr. AnHlwr', and nol(lod the ceremonial of her burial. ( Hnturday who \va« HO ill that ttho feared dying before nil t pomp was come homo: nho naid, ' Why won't, they HOI tho canopy for mo to nee? let thorn Head it, though all I taHsoln are not. finished.' But yesterday WIUH the* groutt htroko of all! She made her httlit'x vow to her, that if H should li«< MonHolojis, they would not Hit down iu tho rot before nho WUH dead, She hiw a great, mind to bo huritxl her father nt Pat-in. Mrs. Hohvyn Hayn, 'Hho now! not carried out of England, and yet bo bunod by hor fatlui You know thai Laily Dorcluwter6 ftlwayn told hor, that < (jmhain ' WUH her father.
1 am much obliged to you for tho trouble you Imvo tak about tho Htatuo; do tlraw upon mo for it immediately, a for all »ay other dobln to you:  I am Huro thc^y munt numorous; pray don't fail.
>"• .Inlut Ati'ititt ( IWHi I7ifi», ($»ut«'f KiuK nt Attun; t '«'j<H*y t hiiini'ftl l«i Ihi> ,-V«'lil«'i« n! the linjirt'ijt ; niti« nt' fh<> jilJUris'rtl t'i'liuilirt-unnxrfl ill' l't\fnt, lft> vvnn «..|iif!iuiti M.I', {'<»' Ht. (ttifiimittii, Wl. Mnwt'M, mill Latin fiinliiii, ni»'l \»«wi u vnUui«Uii'tw wiid'f
I'll i-.t'ltliitl > HU'i kuiitit'ii sj||l'|». <•(,'),
rt C'Alht<tittt<  Ht»U*iy  {fin-,  UttU 1"17), Mitly tlciutjhU'C nf N»r (*!>«irliH»
Hi"llt\V, filth H«tnunl. , fi, ('ntlnl«'n»( r.J t»«'.n-h«'»ft.r, IHml s»'.V .tttlui'M It, wliiino JiualU'ttss H)IM wiw) ; Iti, Kir 1'itvlil {'ulymat, «i| 1'ntttiiiift*.
{Jrnhsuu,   Wli«»n young, »u«l *w» it»»i«
l*ir you »j
(Jr»h«nu'« tlmt hi*
to
V, t«ul <«tii It u ti«rt«ift,
ttmt hn ' Wt«H, wi4l,
«» tunl Ht»(Ti»lk, fc.n lh«« Jhst-hwtu, *tn«i fiwiti  with n t«it*u>i't art* Kritnt ntwi),
riwkM fr«M* with wiuim thuy AtJ I ww my k, tlmfc I iwia
intfK thtt tiiuun man lii^ul, tluinn i wtniii'ti,1 Thu Jtui-ht'HM orton w> In winij» nvof luir (Utlti>r'H limly
fill if! :  HIK  of  flut  lll'Utliil,  Hrn
ln«r Inuitoriifiiti, thnuglit it. 11, jtni (ijijiut tuitity In tiitikn hnr olino Jiuvv rnKHi'il thu jmll irt Unit, liwt «i the Imily iwhirh in kept untiurlm
tut  Kll(lii«  tillllt  HI'  tltlllT  luttMTitll
KiiKtiuiit), hut «hi« wuiili! unt. 1 it u»iw t.un. H'tttjniti: ('iilnttol Jfti Clmhnni (ItUU 17SH)}, Btu-djitl Run Hir th«'ii'({ii (hfthniu, Harnitut, Nnlhtifhy , Kit«|H>r<tflhM I'rivy I't: fti Jn»ki'iut«l l>uch«*H)t' York, Jt! Kwj'"1' "' *'>«* t't'ivy J'urw* to >Iiu It, U'.Hft ; Mnttti<r iil'ttui tiuokhou niul HivrtlmunttH, IHHfi; liojuUy l>\ (.Mtmiit. t>t thu riwtht Hint Kon'«t Wi»»il».»r, UlHfi, it in uillittrinit'tt »?HU»*'« It Iwl u» his Jinjiriwumani' th« Kltwt I'riitmi, hut h» wnu » rtil"Haiul. IU> tiH>k the nrttliti to In 17t»t. At h!« i
, Jui l«vi«l
fh*« g«,rt!itu«,  which w,r« Btill o work.